Bijdragen aan Nico Koopman

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Nico Koopman

Nico Koopman

Den Haag, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 14 jaar

Verhalen

Over Nico Koopman

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen slechts scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. In alle delen van het land werden scholen voor joodse leerlingen opgericht. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 26 november 1942, waarna de school onder de naam Joodse School voor V…

Lees meer

Gezin Marcus Koopman

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 15344) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 6652/1576).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie