Bijdragen aan Joseph Sanders

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Joseph Sanders

Joseph Sanders

Den Haag, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 9 jaar

Verhalen

Verzekeringspolis

Deze persoon/dit gezin had een levensverzekering die mogelijk nog uitkeerbaar is.

Meer informatie daarover vindt u op de internetpagina van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa: http://www.stichting-sjoa.nl

Onder het kopje 'Polissen' vindt u de lijst met mogelijk nog uitkeerbare polissen en onder het kopje 'Algemene Informatie' het aanvraagformulier.

Lees meer

Gezin Louis Mozes Sanders

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 20297) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 10526/20272).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend