Bijdragen aan Adolf Bargeboer

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Adolf Bargeboer

Adolf Bargeboer

Winschoten, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 50 jaar

Beroep: werktuigkundig ingenieur

Foto’s

Verhalen

Over Adolf Bargeboer

Adolf Bargeboer was een zoon van de Winschootse sigarenfabrikant Abraham Bargeboer en Sara de Vries. Hij trouwde op 27 Juli 1920 in Amsterdam met Martha Cohen, een dochter van de koopman Louis Cohen en Bertha Salomon. Het echtpaar kreeg drie kinderen, allen in Rotterdam geboren, t.w. Bernard in 1922, Hannie Sonja in 1923 en Louise Bertha in 1925. Helaas is hun dochter Hannie Sonja op 24 Januari 19…

Lees meer

Gezin Adolf Bargeboer

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 50438) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 463/19522).

Lees meer

Over Ir. Adolf Bargeboer

Adolf Bargeboer, directeur van de N.V. Dikkers & Bargeboer te Scheveningen. Geboren op 15 April 1893 te Winschoten als zoon van Abraham Bargeboer, een der eerste sigarenfabrikanten die de machinale fabricage in Europa toepaste en nieuwe vindingen op dit gebied deed. 

Ingenieur Bargeboer bezocht de 3-jarige H.B.S. te Winschoten en vervolgens de 5-jarige H.B.S.  te Groningen.  Daarna ging hij studer…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie