Bijdragen aan Louis Polak

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Louis Polak

Louis Polak

Den Haag, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 14 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Louis Polak

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen slechts scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. In alle delen van het land werden scholen voor joodse leerlingen opgericht. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 26 november 1942, waarna de school onder de naam Joodse School voor V…

Lees meer

Gezin Isidore Polak

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 50085) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 9443/12713).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie