Bijdragen aan Rebecca Sons-Stad

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Rebecca Sons-Stad

Rebecca Sons-Stad

Rotterdam, – Birkenau,

Bereikte de leeftijd van 33 jaar

Foto’s

Verhalen

Gezin Sons

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 6964) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Ook 14 Dordtenaren zijn uit de trein gehaald op het tussenstation Cosel

Het echtpaar Annelies Wilma en Herman van Rens hebben jarenlang (wetenschappelijk) onderzoek gedaan naar Cosel.

In bijgaand artikel, welke is geplaatst op Stolpersteine-Dordrecht leest u meer informatie. Hierin word informatie, situatie van personen uit o.a. de familie Cohen, Stad en Sons beschreven: Rebecca Sons-Stad, Louis Sons, Caroline Sons, Marianne Sons, Mathilda Sons-Stad, Abraham Son besch…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie