Bijdragen aan Henri Abraham Kuijper

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Henri Abraham Kuijper

Henri Abraham Kuijper

Lonneker, – Enschede,

Bereikte de leeftijd van 59 jaar

Beroep: Koopman

Foto’s

Verhalen

Over Henri Abraham Kuijper

In augustus 1941 is in Het Joodsche Weekblad een overlijdensadvertentie geplaatst voor Henri A. Kuyper.
Het Joodsche Weekblad, 8 augustus 1941, 11

Lees meer

Gezin Henri Abraham Kuijper

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 1495) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 6877/18337).

Lees meer

Adres & bewoners

Familie