Bijdragen aan Betta Slager-Spits

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Betta Slager-Spits

Betta Slager-Spits

Enschede, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 78 jaar

Foto’s

Verhalen

Betta Slager-Spits

Betta is een dochter van Jochem Spits en Clara Cosman. Ze trouwde 6 september 1894 in Enschede met Garson Slager (33 jaar, huisschilder van beroep), zoon van Philip Slager en Jansje Garsons de Jong.

Bron wiewaswie.nl (huwelijk Betta Spits en Garson Slager)

Lees meer

Gezin Gerson Slager

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 142.

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 65) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Herinneringen aan twee broers Slager in Enschede

Herinneringen aan Jozef Slager en Garson Slager, twee broers in Enschede. Toelichting is van Joop Slager, kleinzoon van Jozef Slager.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend