Bijdragen aan Emil Starkenstein

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Emil Starkenstein

Emil Starkenstein

Ronsperk, – Mauthausen,

Bereikte de leeftijd van 57 jaar

Beroep: Chemicus

Foto’s

Verhalen

Over Emil Starkenstein

Emil Starkenstein trad in zijn vaders voetstappen en studeerde medicijnen aan de Deutsche Universität in Praag. Na zijn doctoraat werkte hij in het Pharmakologische en Pharmakognostische Institut, eerst als wetenschappelijk assistent, later als docent, sinds 1920 als professor in de experimentele Farmacologie en Farmacognosie. Hij volgde de farmacoloog professor Wilhelm Wiechowski op na diens dood…

Lees meer

Gezin Emil Starkenstein

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 7340) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 11409/1444).

Lees meer

Overlevende kinderen

Een van de twee overlevende dochters is de kunsthistorica Magdalena 'Magda' (1917-2011). Zij trouwde in 1941 met de arts Coenraad 'Coen' van Emde Boas.

Lees meer

Emil Starkenstein

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 148.

Lees meer

Emil Starkenstein

In ons familie archief vond ik een briefje van Prof Dr E. Starkenstein, De Ruyschlaan 203, Amstelveen, gedateerd op 13 december 1941. Ik zou graag het briefje aan een dochter willen geven.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend