Bijdragen aan Betje Polak

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Betje Polak

Betje Polak

Rotterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 13 jaar

Foto’s

Verhalen

Verzekeringspolis

Deze persoon/dit gezin had een levensverzekering die mogelijk nog uitkeerbaar is.

Meer informatie daarover vindt u op de internetpagina van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa: http://www.stichting-sjoa.nl

Onder het kopje 'Polissen' vindt u de lijst met mogelijk nog uitkeerbare polissen en onder het kopje 'Algemene Informatie' het aanvraagformulier.

Lees meer

Gezin Salomon Hartog Polak

Van dit huishouden is ook een JOKOS-dossier (nummer 003555) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 9524 / 14707).

Lees meer

Gezin Polak-Gosschalk

Elsje Gosschalk is de oudste dochter van Emanuel Gosschalk. Als jong meisje heeft ze openbaar onderwijs gevolgd (3e klasse). Elsje heeft een getuigschrift ontvangen dat zij ‘bij het verlaten van de school op 21 maart 1910 de lesjarige leergang ener school voor g.l.o. met voldoende vorderingen heeft doorlopen’. De school is gevestigd aan de Molenwaterweg nummer 51 in Rotterdam. Wordt ook wel ‘schoo…

Lees meer

Broer en zus. Hartog en Betje Polak. Worden ook wel 'Harry' en 'Beppie' genoemd.
Harry werkt als bakker. Van Beppie is niet bekend wat ze deed voor opleiding. Ze schrijft kaarten naar familieleden ter gelegenheid van een verjaardag. Beppie is op bezoek geweest bij een nichtje en duwt de kinderwagen (zie foto). Betrokken bij de familie.

Op 4 december 1937 is er een feestelijke bijeenkomst i.v.m. de…

Lees meer

Klas 2b, Stedelijk College, Rotterdam

Zolang een naam wordt genoemd, is iemand niet vergeten.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie