Bijdragen aan Karel Nihom

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Karel Nihom

Karel Nihom

Winterswijk, – Den Haag,

Bereikte de leeftijd van 39 jaar

Beroep: Grossier in Chocolade en Suikerwerken

Foto’s

Verhalen

Over Karel Nihom

Karel Nihom is op 6 oktober 1939 op last van het Ministerie van Justitie gearresteerd in zijn woonplaats Winterswijk. Hij is twee dagen verhoord, waarna hij een verbod kreeg in de grensstreek met Duitsland te wonen. Nadien vestigde hij zich in Den Haag. Jaren later is gebleken wat de aanleiding was voor de justitiële vervolging. Karel Nihom verrichtte spionage-activiteiten voor de Britse Intellige…

Lees meer

Karel Nihom, zijn verhaal.

Toespraak uitgesproken door de heer Rolf Nihom op 20 maart 2005 te Winterswijk.

Winterswijk; 20-03-‘05

Mijnheer de Voorzitter, dames en heren,

In deze tentoonstelling over “Verzet, bevrijding, vrijheid” wordt enige aandacht geschonken aan de lotgevallen rondom mijn vader.
Uw voorzitter heeft me gevraagd of ik daarover iets wil vertellen. En uit het feit dat ik hier sta, kunt u afleiden dat ik die vraag niet met ‘neen’ heb beantwoord.
Ik vertel u iets over vader, ik vert…

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend