Bijdragen aan Roza Drukker-Pels

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Roza Drukker-Pels

Roza Drukker-Pels

Delfzijl, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 30 jaar

Foto’s

Verhalen

Verzekeringspolis

Deze persoon/dit gezin had een levensverzekering die mogelijk nog uitkeerbaar is.

Meer informatie daarover vindt u op de internetpagina van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa: http://www.stichting-sjoa.nl

Onder het kopje 'Polissen' vindt u de lijst met mogelijk nog uitkeerbare polissen en onder het kopje 'Algemene Informatie' het aanvraagformulier.

Lees meer

Gezin Isaac Pels

Van dit huishouden is ook een JOKOS-dossier (nummer 6416) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Gezin Levie Drukker

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 6414) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Verhuizing van Roza van Delfzijl naar Arnhem

Informatie uit archief van Delfzijl:

Roza Pels vertrok uit Delfzijl op 24 augustus 1917. Zij ging toen naar de Rozenburghstraat in Arnhem.

In Delfzijl woonde zij op het adres A640, dat is vermoedelijk in de Havenstraat. Tegenwoordig staan daar geen huizen meer.

Waar Roza naar school is gegaan in Delfzijl is niet met zekerheid te zeggen, leerlingenlijsten of schoolgeldkohieren worden niet in het ge…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend