Bijdragen aan Hermanus Mozes van Brakel

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Hermanus Mozes van Brakel

Hermanus Mozes van Brakel

Dordrecht, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 12 jaar

Foto’s

Verhalen

Over Hermanus Mozes van Brakel

Hermanus Mozes (Herman) van Brakel werd vanuit het Apeldoornse Bos gedeporteerd.
Toevoeging van een bezoeker van de website

Lees meer

Herman van Brakel

Herman van Brakel had het syndroom van Down en woonde op Paedagogium Achisomog, de kinderafdeling van het Apeldoornsche Bosch. Hij kwam hier terecht omdat zijn moeder hem niet mee kon nemen toen ze onderdook. Zijn zus Coby was vanaf 1939 verpleegster in de inrichting. Toen het Apeldoornsche Bosch werd leeggehaald, kon zij net op tijd ontsnappen. Herman moest ze noodgedwongen achterlaten, omdat ze …

Lees meer

Syndroom van Down

Ik heb zelf een zoon met het Syndroom van Down ( een 'Downie '). Wat een verdriet voor de moeder en de zus van Herman die hem moesten loslaten. Hoe goed om in de tijd waarin wij nu leven te kiezen voor het leven en de ander lief te hebben als onszelf. Dan eren wij onze Maker.

Lees meer

Gezin Sallie van Brakel

Van dit huishouden is ook een JOKOS-dossier (nummer 60429) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Foto: Stolpersteine-Dordrecht.nl

Lees meer

Gedeporteerde patiënten Apeldoornsche Bosch

Deze pagina is een aanvulling op de pagina De ontruiming van het Apeldoornsche Bosch

De namen die aan dit verhaal zijn gelinkt zijn de namen van personen die op de naoorlogse reconstructielijsten voorkomen, of van wie om een andere reden mag worden aangenomen dat ze op 22 januari 1943 bij de ontruiming van de Joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch als patiënt van (of uit Westerbo…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend