Bijdragen aan Gerard Aleid van der Hal

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Gerard Aleid van der Hal

Gerard Aleid van der Hal

Rotterdam, – Sobibor,

Bereikte de leeftijd van 33 jaar

Beroep: Koopman

Foto’s

Verhalen

Over Gerard Aleid van der Hal

Gerard van der Hal raakte bij de slag om de Grebbeberg invalide. In oktober 1942 verzocht hij het hoofd van de Duitse troepen in Nederland om hemzelf en zijn gezin niet te laten deporteren. Dit verzoek werd afgewezen. Op de brief staat ook aangetekend '8-6-43 Osten' (het transport van 8 jui 1943 naar Sobibor). Zowel Presser als De Jong hebben dit tragische geval beschreven. In een van de boeken di…

Lees meer

Joodse militairen (deel 2)

In 1939 werd in allerijl het Nederlandse leger gemobiliseerd. Het leger bereikte een sterkte van 280.000 man, waaronder veel Joden. Na de capitulatie stonden zij voor de moeilijke afweging: onderduiken of bood krijgsgevangenschap een zekere mate van bescherming? [1]

Sinds de burgerlijke gelijkstelling in 1796, en de door Napoleon in 1811 ingevoerde dienstplicht, konden Joden volwaardig deelnemen aan de Nederlandse krijgsmacht. Het leger bood voor velen een uitweg uit de schrijnende armoede waarin men verkeerde. In 1831 maakten een aanzienlijk aantal Joden van die gelegenheid gebruik door zich, in de aanloop naar de Tiendaagse Veldtocht tegen het separatistisc…

Lees meer

Literatuur

"Jud ist Jud, ob mit, oder ohne Beine" schreef een Duitse beambte met grote rode letters op Van der Hals schriftelijk verzoek om vrijstelling van deportatie.

René Pottkamp, Uit de kelders van het NIOD. Oorlogsschatten aan de Herengracht (Amsterdam 2011)

Lees meer

Gezin Gerard Aleid van der Hal

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 17748) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend