Bijdragen aan Freddie David Bram da Silva

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Freddie David Bram da Silva

Freddie David Bram da Silva

Amsterdam, – Midden-Europa,

Bereikte de leeftijd van 35 jaar

Beroep: Leraar

Foto’s

Verhalen

Over Freddie David Bram da Silva

Met ingang van 1 september 1941 mochten joodse kinderen slechts scholen bezoeken die uitsluitend voor joodse leerlingen waren bestemd. In alle delen van het land werden scholen voor joodse leerlingen opgericht. Aan deze scholen mochten alleen joodse docenten worden aangesteld. In Den Haag werd op 15 oktober 1941 het Joods Lyceum in de Fisherstraat 135 geopend. Dit Joods Lyceum bleef bestaan tot 26…

Lees meer

Het "joods herbarium"

Een herbarium aangelegd in oorlogstijd, door een onderduiker in Wassenaar, in 2007 teruggevonden.
Wij hopen dat deze oproep er uiteindelijk toe zal leiden, dat de 'auteur' van het herbarium uit de anonimiteit gehaald kan worden.

Lees meer

Gezin Freddie David Bram da Silva

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 6044) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Freddie David Bram da Silva

Ferdinand David Bram da Silva werd op 25 oktober 1909 in Amsterdam geboren. Na de HBS volgde Freddie, zoals hij genoemd werd, een universitaire studie waarin hij in 1934 het doctoraalexamen in de biologie aflegde. In 1937 deed hij cum laude doctoraalexamen in de aardrijkskunde, eveneens aan de Amsterdamse universiteit. In 1938 werd hij leraar aan het Rijnlands Lyceum in Wassenaar. Freddie woonde i…

Lees meer

Freddie da Silva; leraar en redder

Op 25-11-’21 is voor F.D.B. da Silva een Stolperstein gelegd op de Van Zuylen van Nijeveltstraat nummer 106 te Wassenaar. Daarbij was er een plechtigheid georganiseerd op het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, waaraan hij van 1938-1940 als docent verbonden was. In 1941 werd da Silva docent op het Joodsch Lyceum Den Haag.

Mijn vader Rolf Nihom was daar een van zijn leerlingen en was in 2001 mede-initia…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie