Bijdragen aan Engelina van Wijk-Troostwijk

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Engelina van Wijk-Troostwijk

Engelina van Wijk-Troostwijk

Amsterdam, – Amsterdam,

Bereikte de leeftijd van 35 jaar

Verhalen

Over Engelina van Wijk-Troostwijk

Engelina Troostwijk heeft op het Stationsplein 23 boven in Zandvoort gewoond voordat zij in Amsterdam is overleden.
A.E. Speijer, Zandvoorts wijzen kwamen uit het oosten (Zoetermeer 1995) 108

Lees meer

Zelfdoding Engelina van Wijk-Troostwijk

Uit gegevens van de Amsterdamse politie blijkt dat mevrouw Engelina van Wijk - Troostwijk zich van het leven heeft beroofd. Het adres dat de politie van bureau Pieter Aertzstraat in haar dagrapport heeft genoteerd: Van Woustraat 160-III.

Lees meer

Zelfdoding in de Tweede Wereldoorlog: namenlijst

Deze lijst bevat alle namen van personen van wie wij weten dat zij een eind aan hun leven hebben gemaakt. De lijst is niet compleet. Als uit een politie-archief of andere bron blijkt dat iemand zichzelf het leven heeft benomen, wordt zijn of haar naam aan deze lijst toegevoegd.

Het onderwerp zelfdoding wordt uitgebreid toegelicht in het artikel 'Onder druk van de omstandigheden' van Daniel Metz ui…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend