Bijdragen aan Henri Koppel

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Henri Koppel

Henri Koppel

Zutphen, – Mauthausen,

Bereikte de leeftijd van 52 jaar

Beroep: Slager

Foto’s

Verhalen

Gezin Henri Koppel

Voor een biografische aantekening zie: H.E. Dominicus, Mauthausen. Een gedenkboek (2e herziene en uitgebreide druk; Amsterdam 1999) 89-90.

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 15934) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend