Bijdragen aan Leopold Kahn

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Leopold Kahn

Leopold Kahn

Giessen, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 52 jaar

Beroep: Koopman

Verhalen

Overlijdensdatum

Volgens de zogeheten Sterbebücher van kamp Auschwitz is Leopold Kahn op 30-11-1942 overleden. Alleen personen die officieel als bewoners van het kamp stonden ingeschreven, bijvoorbeeld als (dwang)arbeider, kregen uiteindelijk zo’n overlijdensakte. Voor diegenen die direct na aankomst zijn omgebracht was een inschrijving niet van toepassing.

Bron: http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_wra…

Lees meer

Wooninformatie gezin Leopald Kahn

Leopald Kahn, koopman in levensmiddelen, vestigde zich met zijn gezin in december 1938 vanuit Lüdenscheid in Rotterdam; vandaar kwam het gezin op 9 oktober 1940 in Zwolle wonen.
Leopald Kahn was op 13 juni 1918 te Lüdenscheid getrouwd met Rosa Slager. Naast de 2 bekende kinderen is er nog een dochter: Charlotte, geboren op 5 januari 1919 te Lüdenscheid.

Lees meer

Leopald Kahn

Waarschijnlijk is Charlotte Kahn (zie boven) al overleden voordat het gezin Kahn naar Nederland kwam.

Lees meer

Gezin Leopold Kahn

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 54222) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk. Uit het JOKOS-dossier is bekend dat er een claim is ingediend voor vergoeding van waardevolle voorwerpen ingeleverd bij de roofbank Lippmann-Rosenthal (L-claim, nummer 6019/20261).

Van deze persoon of dit gezin is nog e…

Lees meer

Informatie Gezin Leopold Kahn

Leopold Kahn (zoon van Jakob Kahn, geb. Giessen 14 juli 1852 x Jeanette Rothschild, geb. Lollar 24 mei 1847) trad op 13 juli 1918 te Lüdenscheid in het huwelijk met Rosa Slager (dochter van Levi Slager, geb. Kampen 9 maart 1865 x Ester Noach, geb. Goor 3 augustus 1859). Het gezin Kahn vestigde zich in december 1938 vanuit Lüdenscheid in Rotterdam en vandaar op 9 oktober 1940 in Zwolle. Naast Edith…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie