Bijdragen aan Blomme Spanjar-Cohen

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Blomme Spanjar-Cohen

Blomme Spanjar-Cohen

Den Haag, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 52 jaar

Foto’s

Verhalen

Deportatie

Blomme Spanjar-Cohen is door de Zwolse politie gearresteerd en op 18 november 1942 overgebracht naar Westerbork.
Bron: Historisch Centrum Overijssel, Archief Gemeentepolitie Zwolle, inv.nr. 76.

Lees meer

Gezin David Spanjar

David en Henri Spanjar waren broers. Hun vader was de bakkerij aan de Praubstraat in 1884 begonnen. Hij overleed in 1916. Zijn weduwe heeft de zaak voortgezet, totdat hun zonen David en Henri op 1 januari 1932 eigenaar werden. Op grond van § 7 VO 48/1941 (Verordening tot verwijdering van joden uit het bedrijfsleven) werd de zaak in februari 1943 geliquideerd en 12 mei 1944 opgeheven.
Kamer van Koo…

Lees meer

Adres gewijzigd

Praubstraat 1 is nu Grote Kerkplein 14.

Lees meer

Inboedellijst

Lijst van goederen welke uit onderstaande perceelen zijn gehaald voor de inrichting van het joodsche ziekenhuis te Zwolle, d.d. (vermoedelijk) 24 december 1942, in Historisch Centrum Overijssel, Archief 0725, Gemeentepolitie Zwolle, inv.nr. 76.

Betreft Van Lennepstraat 17, Sophiastraat 36, Willemskade 15, Roggenstaat 11 en 19a, Sassenstraat 3, Praubstraat 1, Ossenmarkt 18a, Diezerstraat 56 en 122,…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie