Bijdragen aan Hijman Vrieslander

Wat wilt u bijdragen?

Herdenk Hijman Vrieslander

Hijman Vrieslander

Amsterdam, – Auschwitz,

Bereikte de leeftijd van 17 jaar

Beroep: Bankwerker

Foto’s

Verhalen

Over Hijman Vrieslander

Volgens de zogeheten Sterbebücher van kamp Auschwitz is Hijman Vrieslander op 03-01-1943 overleden.

Lees meer

Deportatie

Hijman Vrieslander is door de Zwolse politie gearresteerd en op 19 november 1942 overgebracht naar Westerbork.
Bron: Historisch Centrum Overijssel, Archief Gemeentepolitie Zwolle, inv.nr. 76.

Lees meer

Gezin Philip Vrieslander

Van dit gezin is ook een JOKOS-dossier (nummer 31101) aanwezig op het Gemeentearchief van Amsterdam. Voor inzage is toestemming nodig van de stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Lees meer

Beroep Hijman Vrieslander

Hijman Vrieslander was machinebankwerker bij een scheepswerf.

Lees meer

Loopbaan Hijman Vrieslander

Hijman Vrieslander volgde een opleiding tot smid-bankwerker aan de Practische Ambachtsschool, met het getuigschrift Klasse 2s (smeden-bankwerkers) H. Vrieslander, Zwolle; bron Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 29 juli 1940 en 28 juli 1941.

Van circa april 1941 tot oktober 1942 was H. Vrieslander ook Hijman in dienst van de N.V. Scheepswerf "Het Zwartewater" (directeur C. van der Ve…

Lees meer

Adres & bewoners

Familie

Overige familie

(Nog) geen overige familieleden bekend