Media appendix

Lea de Klerk-Jessurun

By: Richard

Lea de Klerk-Jessurun

Naarmate meer archiefstukken bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam worden gescand komt er ook meerbeeld beschikbaar. Zoals deze tekening van Lea Jessurun uit 1910, gemaakt door haar echtgenoot Michel de Klerk

All rights reserved