Addition

Rika Fresco

Oss, Amsterdam, Westerbork, Sobibor

Geboren en getogen in Oss. Voor het huis van het gezin Fresco in Oss liggen de struikelstenen van haar vader, moeder, zuster Rosina en broer Marcus. Rika ontbreekt hier omdat ze de laatste maanden van haar leven in Amsterdam woonde.

Huwelijksakte Benjamin Jacobs en Rika Fresco. By: Tranquillus
All rights reserved

Rika Fresco verhuisde in de eerste maanden van 1941 naar Amsterdam. Net op tijd, want vanaf twee april was het Joden verboden te verhuizen zonder permissie. Per 20 maart 1941 staat zij ingeschreven op Roerstraat 10 II in de Rivierenbuurt. De historicus Jacques Presser woonde ook in deze straat. Haar beroep: hulp in de huishouding.
Rika trouwde in Westerbork op maandag 5 juli 1943 met de Amsterdamse diamantbewerker Benjamin Jacobs. Een week later zijn ze beiden met de dinsdagtrein afgevoerd en in Sobibor op de 16e, meteen na aankomst omgebracht. Een van de getuigen van het huwelijk was Joseph Spielmann, een zwager van de bruidegom. Hij was getrouwd met Martha Jacobs. Een foto van Joseph en Martha is te vinden onder Joseph Spielmann. Hoe de jongelui elkaar hebben leren kennen weten we niet. De afgebeelde documenten komen uit het Archief Kamp Westerbork en het Gemeente Archief Amsterdam.

All rights reserved

Media