Addition

Website over Eduard Sanders

Eduard Sanders fotografeerde tussen 1905 en 1920 stads- en dorpsgezichten in een groot deel van Nederland. Hij woonde en werkte tot 1912 in Groningen en van 1912 tot 1942 in Utrecht. Na 1920 werd hij zelf uitgever van prentbriefkaarten.

Op de website 'Eduard Sanders, Fotograaf' is nu veel van zijn werk bijeengebracht. De site biedt, naast een uitgebreide biografie over Eduard Sanders en genealogische informatie over de fotografenfamilie Sanders, een overzicht van zijn foto's per provincie en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe vondsten.

Deze foto's zijn beschikbaar gesteld door verschillende verzamelaars en archieven en geven een mooi tijdsbeeld van het Nederland van vóór de Tweede Wereldoorlog. Op de website staan ook diverse zoekplaatjes, waarvan de locatie nog onbekend is. De website is als eerbetoon en overzicht gemaakt door Berry Meester en Jan Spoolder.
Volledige url naar de site: http://www.onbekendinnederland.nl/eduardsanders

Naar verwachting is in het najaar van 2024 een nieuwe versie van de website gereed, met diverse updates, grotere foto's en beter te bekijken op een tablet of mobiele telefoon. Het adres wordt dan www.eduardsanders.nl

All rights reserved