Addition

Jacob Pinkhof

Promotie

Promotie tot doctor aan de Universiteit van Amsterdam

Jacob Pinkhof studeerde van 1911 tot 1919 artsenijbereidkunde (farmacie) aan de Universiteit van Amsterdam. Op 1 juli 1915 legde hij met goed gevolg het apothekersexamen af. Hij promoveerde tot doctor in de wis- en natuurkunde op 27 juni 1919 op het proefschrift "Over de toepassing der electrometrische titraties". Van 1919 tot 1924 studeerde hij geneeskunde en hij legde op 9 april 1924 met goed gevolg het artsexamen af.

All rights reserved