Werner Ernst Hirschfeld

Breslau, – Place of death unknown, date unknown

Occupation: Farmer

Photos

Stories

About Werner Ernst Hirschfeld

This person lived alone or no information about family members is known or traceable.

Read more

Holocaust overleefd?

Holocaust overleefd?
Vond het volgende over Werner Ernst Hirschfeld, het lijkt erop dat hij de oorlog heeft overleefd. De data en plaatsen waar hij verbleef, kloppen tot 1944 met zijn persoonskaart uit Weerselo:
Collection: Werner - Ze'ew Hirschfeld.
Werner - Ze'ew Hirschfeld was born in 1920 in Breslau, Germany (now Wroclaw, Poland).
This collection includes:
- Testimony recorded in August 1955 …

Read more

Overleefd ?!!

Werner Ernst Hirschfeld (26 april 1922 Breslau) werd op 5 februari 1944 in K.L. Westerbork geregistreerd.
Zijn naam en geboortedatum staan op de deportatielijst van 3 maart 1944, met bestemming Auschwitz.
Op grond van deze administratieve gegevens is de heer Hirschfeld na de oorlog door het Ministerie van Justitie officieel doodverklaard.
Dit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 22 november 1…

Read more

Palestina-pioniers in de gemeente Weerselo

Werner verbleef van maart 1939 tot januari 1940 bij familie Hasselerharm-Luierink te Klein Driene nr. 8.
Read more