Addition

wat is er gebeurd op dit adres

sarphatistraat 142 huis

geboren in sarphatistraat 142 huis, mijn moeder met haar ouders hebben hier ook gewoond. Mijn moeder heeft een kind van een duitser gekregn, wat is er in dit huis gebeurd

Heb net in mijn inentingsbewijs gekeken, ik ben geboren Sarphatistraat 142 huis, heb altijd gehoord dat mijn moeder hier met haar ouders ruim 30 jaar hebben gewoond, naast de Kazerne. Mijn oma is gestorven aan difterie. Mijn moeder is zwanger geworden van een Duitser.,maar wat is er in dit huis allemaal gebeurd. Heeft mijn moeder en haar ouders hier gewoond... Wat het nog meer bizarder maakt, wij zijn verhuisd naar de Pres. Brandtstraat 62, ook vandaar uit zijn Joden afgevoerd en vermoord en ook vanuit de Vaalrivierstraat 20 huis , waar ik ook gewoond heb zijn Joden weggevoerd en nooit meer teruggekomen. Hoe kan dit. Wie kan mij en mijn zus Mieke verder helpen in dit grote mysterie