Addition

Passagiers van de St. Louis

Opvarenden van de St. Louis die in Nederland asiel kregen, maar uiteindelijk omkwamen tijdens de sjoa.

Deze persoon was één van de 937 opvarenden van de St. Louis, het cruiseschip dat op 13 mei 1939 de haven van Hamburg verliet met Cuba als eindbestemming. Veruit de meeste passagiers waren joodse vluchtelingen uit Nazi-Duitsland. Aan de overzijde van de Atlantische Oceaan hoopten zij een veilig heenkomen te vinden. Zowel Cuba als de Verenigde Staten weigerde echter de vluchtelingen op te nemen, waardoor de St. Louis gedwongen was naar Europa terug te keren. 

Groot-Brittannië, België, Nederland en Frankrijk hadden in de tussentijd besloten elk een deel van de vluchtelingen op te nemen. Op 17 juni kwam het schip uiteindelijk aan in Antwerpen. Vanuit daar verspreiden ze zich over de vier landen, waarvan er drie in 1940 door de Duitsers werden bezet. Uiteindelijk zouden 254 vluchtelingen van de St. Louis in de Holocaust worden vermoord.

Het lot van alle passagiers aan boord is nagezocht een project van het United States Holocaust Memorial Museum, zie hier de passagierslijst.

Om Duitsland te ontvluchten verlieten zo'n 930 joden aan boord van de St. Louis de haven van Hamburg. Het was hun bedoeling in Cuba van boord te gaan. De Cubaanse autoriteiten lieten hen niet toe omdat de meesten in het bezit waren van een (tijdelijk) toeristenvisum. Ook de Verenigde Staten lieten de opvarenden niet toe. Het schip keerde met vrijwel de volledige bemanning terug naar Europa.

Engeland, Frankrijk, België en Nederland stemden in met het opnemen van de opvarenden. Hoe het Nieuwe Israelietisch Weekblad daar de regering toen voor prees is hier na te lezen.

Nederland nam 181 mensen op. Van hen wisten 76 uiteindelijk toch niet aan deportatie wist te ontsnappen. Al deze mensen zijn aan dit 'verhaal' gekoppeld.

All rights reserved