Contribute to Max Isidoor Mesritz

What would you like to contribute

Herdenk Max Isidoor Mesritz

Max Isidoor Mesritz

Meppel, – Den Haag,

Reached the age of 37 years

Occupation: Master of Law & sworn translator

Stories

About Max Isidoor Mesritz

Max Isidoor Mesritz was the son of Jeremias Mesritz and Dientje Cohen. He was married to Henriette Virginie Broekhuijsen in Newport (England) in 1933. She had two children from a previous marriage.
Addition of a visitor of the website

Read more

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Read more

Onder druk van de omstandigheden: namenlijst

It is still an extremely sensitive topic: suicide during the Second World War. Historians have not known what to do with it for a long time. What is the place of suicide bombers in war history?

Remarkably little has been written on this subject and there seems to be no list of names or memorial books at all. The Digital Monument (www.joodsmonument.nl) offers a place where relatives, sometimes for …

Read more

Address & residents

Address in January 1941 – December 1941

Nicolaas Maesstraat 24 bovenhuis, Amsterdam

Visit location page

Family