Contribute to Isaac Meijer Levie

What would you like to contribute

Herdenk Isaac Meijer Levie

Isaac Meijer Levie

Den Haag, – Rhenen,

Reached the age of 30 years

Stories

About Isaac Meijer Levie

Read more

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Read more

Isaac Meijer Levie and his family

Isaac Meijer Levie was the son of Abraham Levie and Mina de Bruin.
Addition of a visitor of the website

Read more

Address & residents

Family