Contribute to Salomon Cauveren

What would you like to contribute

Herdenk Salomon Cauveren

Salomon Cauveren

Haarlem, – Dordrecht,

Reached the age of 41 years

Photos

Stories

About Salomon Cauveren

Salomon Cauveren was the son of Jonas Cauveren and Lena de Haas. He died in Dordrecht in May 1940.
Addition of a visitor of the website

Read more

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Read more

Salomon Cauveren, een van de eerste vijfendertig Joodse slachtoffers van de oorlog

Als we aan Joodse oorlogsslachtoffers denken, komen direct beelden naar boven van de holocaust. De eerste vijfendertig Joodse slachtoffers vielen echter al in de meidagen van 1940. Twaalf van hen zagen na de capitulatie geen andere mogelijkheid dan een vlucht in de dood. De andere kwamen door oorlogshandelingen in de dagen daarvoor om het leven. Een van hen was Salomon, de oudste zoon van Lena en …

Read more

salomon Cauveren and his family

The Cauveren family moved from Zeist to Haarlem in June 1940.
Addition of a visitor of the website

 

Read more

Address & residents

Family

Other family members

No other family known (yet)