Contribute to Helmut Werner Ulrich Hirschfeld

What would you like to contribute

Herdenk Helmut Werner Ulrich Hirschfeld

Helmut Werner Ulrich Hirschfeld

Darmstadt, – Amsterdam,

Reached the age of 22 years

Photos

Stories

About Helmut Werner Ulrich Hirschfeld

Read more

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Read more

Willij Hirsch Hirschfeld and his family

A Liro card exists for this person or family. The original cards are kept at the Nationaal Archief (National Archive) at The Hague.

Read more

Onder druk van de omstandigheden: namenlijst

It is still an extremely sensitive topic: suicide during the Second World War. Historians have not known what to do with it for a long time. What is the place of suicide bombers in war history?

Remarkably little has been written on this subject and there seems to be no list of names or memorial books at all. The Digital Monument (www.joodsmonument.nl) offers a place where relatives, sometimes for …

Read more

Studie

Helmut Werner Ulrich Hirschfeld studeerde van 1936 tot en met 1938 rechten aan de Universiteit van Amsterdam.

Read more

Address & residents

Family