Contribute to Marcel Turksma

What would you like to contribute

Herdenk Marcel Turksma

Marcel Turksma

Den Haag, – Rotterdam,

Reached the age of 23 years

Occupation: Apothecary's assistant

Photos

Stories

About Marcel Turksma

Marcel Turksma worked in the military apothecary in Rotterdam. He had the rank of sergeant in the Dutch army.
Addition of a visitor of the website

The funeral records at the Jewish cemetery in Rotterdam reveal that Marcel Turksma was buried there.

Read more

Joodse militairen (deel 1)

Wanneer gesproken wordt over Joodse oorlogsslachtoffers zal niet in eerste instantie worden gedacht aan gesneuvelde militairen. Toch waren er honderden Joodse mannen die het oprukkende nazisme met de wapenen hebben proberen te stuiten. Enkele tientallen van hen zijn omgekomen bij de Duitse inval in mei 1940.[1]

Het Nationaal Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag beheert een database met namen van de gesneuvelde militairen en de omstandigheden waaronder zij zijn gevallen.[2] In de database staat tevens de religieuze gezindte vermeld. Bij 35 personen kon worden vastgesteld dat zij Joods waren.[3] Aan de hand van de lotgevallen van deze Joodse militairen krijgen we een indringend beeld van he…

Read more

Under the pressure of the circumstances.

It is still an extremely sensitive topic: suicide during the Second World War. Historians have not known what to do with it for a long time. What is the place of suicide bombers in war history?

Remarkably little has been written on this subject and there seems to be no list of names or memorial books at all. The Digital Monument (www.joodsmonument.nl) offers a place where relatives, sometimes for …

Read more

Izak Arend Turksma and his family

In addition, a Jokos file (number 8910) on this household is at the Amsterdam Municipal Archive. Access is subject to authorization from the Stichting Joods Maatschappelijk Werk.The Jokos file reveals that a claim was lodged for compensation for valuables surrendered to the Lippmann-Rosenthal looting bank (L-claim, number 11998/21080).

Read more

Address & residents

Family

Other family members

No other family known (yet)