Contribute to Richard Barmé

What would you like to contribute

Herdenk Richard Barmé

Richard Barmé

Küllenhahn, – Waalsdorpervlakte,

Reached the age of 20 years

Photos

Stories

About Richard Barmé

Richard Barmé lived together with his parents and his sister Rita in the Nassaulaan 4 in Baarn. He was a student.
Under the pen-name of Edo he went to the resistance and became a member of the Knokploeg (strong-arm gang) Rotterdam.
Richard Barmé escaped from the Netherlands in 1942, and managed to reach Switzerland. He arrived in England at the beginning of 1944, having travelled through France an…

Read more

Joodse militairen (deel 2)

In 1939 werd in allerijl het Nederlandse leger gemobiliseerd. Het leger bereikte een sterkte van 280.000 man, waaronder veel Joden. Na de capitulatie stonden zij voor de moeilijke afweging: onderduiken of bood krijgsgevangenschap een zekere mate van bescherming? [1]

Sinds de burgerlijke gelijkstelling in 1796, en de door Napoleon in 1811 ingevoerde dienstplicht, konden Joden volwaardig deelnemen aan de Nederlandse krijgsmacht. Het leger bood voor velen een uitweg uit de schrijnende armoede waarin men verkeerde. In 1831 maakten een aanzienlijk aantal Joden van die gelegenheid gebruik door zich, in de aanloop naar de Tiendaagse Veldtocht tegen het separatistisc…

Read more

Barmé and his family

In addition, a Jokos file (number 60554) on this family is at the Amsterdam Municipal Archive. Access is subject to authorization from the Stichting Joods Maatschappelijk Werk.

Read more

Rita Barme

Rita Barmé, Nassaulaan 4

Rita groeide op in een welvarend gezin. Vader Benno Barmé had een metaalfabriek, die hij verkocht toen duidelijk werd dat er in Duitsland geen plaats was voor niet-arische mensen. Zijn vermogen zette hij vast in Duitsland in de overtuiging dat alles na de val van Adolf Hitler wel weer in orde zou komen. Dat zou helaas niet zo zijn: hij raakte alles kwijt.

Rita was geboren …

Read more

Rita en Richard Barmé

Read more

Address & residents

Family