Artikel

Aanvullingen en correcties

De site zoals u die kunt helpen maken


Sinds april 2005 is het Monument online en worden alle bezoekers van de website uitgenodigd om gegevens aan te leveren. Tussen 2005 en 2010 zijn door de redactie tienduizenden correcties en aanvullingen verwerkt. Deze aanvullingen zijn herkenbaar aan de mededeling "Toevoeging van een bezoeker van de website". Sinds 2010 kan deze informatie alleen door bezoekers zelf geplaatst worden op de Community Joods Monument. Indien nodig worden de reacties vervolgens verwerkt door de redactie. Om die reden worden alle reacties bekeken. Hier volgen enkele voorbeelden van informatie die u kunt toevoegen:

• Persoonsgegevens

Over het algemeen zijn de persoonsgegevens en de spelling aangehouden zoals die zijn opgegeven bij de gemeentelijke registratie in 1941. Het is echter mogelijk dat hier onjuistheden of omissies in voorkomen. Correcties en aanvullingen met betrekking tot persoonsnamen, geboorte of sterfte data, het beroep of een laatste woonadres zijn welkom.

• Gezinsrelaties

Als u informatie heeft over de samenstelling van een gezin, dan kunt u helpen het gezin te reconstrueren. Let erop dat voor het Monument wordt uitgegaan van huishoudens. Alleen de bewoners op één adres worden tot een gezin gerekend. Uitwonende kinderen vormen volgens deze definitie een zelfstandig huishouden.

• Biografische informatie

Een biografische toelichting kan veel duidelijk maken over iemands levenswandel en diens karakter. Indien u verhalen kent over personen op het Monument dan kunnen die aan de website worden toegevoegd. In het tekstveld kunnen ook literatuur- en archiefverwijzingen worden opgenomen. Houdt u bij gebruik van gepubliceerde bronnen rekening met de auteursrechten.

• Foto’s en documenten

Het is ook mogelijk foto’s van personen, gezinnen of objecten die bij een persoon/gezin horen aan de website toe te voegen. Documenten, zoals brieven en diploma’s, kunnen ook gescand worden toegevoegd. Vermeldt altijd duidelijk wie of wat op de toegestuurde scans staat afgebeeld.

Het is eventueel mogelijk om een afspraak te maken met de medewerkers van het Digitaal Monument. Wij beschikken over de faciliteiten om foto’s en documenten te scannen. U kunt uw materiaal langsbrengen of opsturen. Zodra de scans zijn gemaakt krijgt u uw materiaal mee naar huis of wordt het retour gestuurd. Zie voor het adres en telefoonnummer de Contactgegevens op deze site.

Materiaal doneren aan het Joods Historisch Museum

Als u een goede bestemming zoekt voor uw foto’s, documenten of ander materiaal dan kunt u overwegen dit aan het Joods Historisch Museum te doneren. De foto- en documentencollectie worden beheerd door de Mediatheek. Historische voorwerpen en beeldende kunst vallen onder de afdeling Collectiebeheer. Contactinformatie vind u op de pagina Aanwinsten op de website van het museum.

Alle rechten voorbehouden