Begrip

Jokos-dossier

Jokos-dossiers werden opgebouwd rondom claims die na de oorlog bij de Bondsrepubliek Duitsland werden ingediend voor tijdens de oorlog geroofde inboedels.

De roof van deze inboedels werd aangeduid als M-Aktion (Möbel-Aktion), vandaar dat deze claims worden aangeduid als Möbel-claims of M-Claims. In de dossiers zitten verschillende documenten, waaronder aanvraagformulieren, berekeningsformulieren, verklaringen van erfrecht en in een aantal gevallen een Abnahmeverzeichnis of Inventarislijst.

De Stichting Jokos was een samenwerkingsverband van een aantal joodse organisaties: Stichting Joods Maatschappelijk Werk, Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap, Portugees-Israëlietische Gemeente, Liberaal Joodse Gemeente, Stichting Schadeloosstelling Joodse Oorlogsslachtoffers in Nederland.

De Jokos-archieven berusten bij het Stadsarchief Amsterdam en zijn eigendom van de JMW (Joods Welzijn). JMW  geeft wegens privacyredenen alleen inzage aan de betrokkenen zelf of aan familieleden van het betreffende gezin. Voor meer informatie en het indienen van een aanvraag: JMW hulp bij Jokos-dossiers en Lirokaarten. NB: Jokos-dossiers bevatten alleen na-oorlogse documenten, en geen foto's of documenten van persoonlijke aard.

NB: Eind 2009 is gebleken dat een aantal vermeldingen van Jokos-dossiers ten onrechte op het Digitaal Monument staan. Houdt u er rekening mee dat, ondanks de vermelding niet altijd een dossier beschikbaar is. Dit euvel zal spoedig worden verholpen.

Alle rechten voorbehouden