Verhaal

Deportatie uit Kazerne Dossin, Mechelen, België

Henri van der Sluis, zijn echtgenote Esther Pauline de Roos en hun dochter Clémence van der Sluis werden uit kazerne Dossin, Mechelen, België gedeporteerd met Konvooi XXV van 19-5-1944 naar Auschwitz.

 

Clemence van der Sluis heeft de oorlog overleefd.  Zie voor meer informatie 

https://www.legacy.com/us/obituaries/bostonglobe/name/clemence-larsen-obituary?id=8823153