Artikel

~ Kans op fouten

Ondanks voorzichtigheid toch kans op fouten


In de oprichtingsfase van het Monument is veel kritisch bronnenonderzoek gedaan en overleg gevoerd met vele deskundigen. Er is enorm veel invoerwerk verricht en er is ingewikkelde software geschreven om alle gegevens aan elkaar te koppelen. Bij het gebruik van zoveel verschillende historische bronnen is de kans echter groot dat er ondanks de betrachte zorgvuldigheid toch fouten optreden. Dat kunnen fouten in de bronnen zijn, het kunnen ook fouten zijn die tijdens de invoer of de koppeling zijn ontstaan. Bezoekers van de website hebben sinds 2005 geholpen om onjuistheden te determineren en op te lossen. Het helemaal foutvrij maken van de website is misschien niet haalbaar.

Steekproef

Bij een steekproef in 2004, verricht door een goed ingevoerde expert, op 100 gezinnen is één geval (1%) gevonden van onjuist gereconstrueerde gezinsrelaties. Overigens staan er 16.810 gezinnen van drie of meer personen in het Monument. Van 1199 van deze gezinnen (7.1%) konden de onderlinge relaties niet zonder risico op fouten worden gereconstrueerd. Om onjuistheden te voorkomen is voor deze de gezinnen, die wel samen op één adres staan, geen onderlinge relatie aangeven.
Op de 330 personen uit de steekproef zijn vijf ‘matchfouten’ geconstateerd (1,5%) dat wil zeggen dat de namen uit de gemeentelijsten aan de verkeerde namen of helemaal niet aan namen uit In Memoriam zijn gekoppeld. Daardoor kunnen personen met een verkeerde voor- of achternaam of met een verkeerde sterfdatum in het Monument staan. Het is ook mogelijk dat personen door het ontbreken van gegevens helemaal niet in het Monument voorkomen.
De makers van het Monument beseffen dat deze vergissingen pijnlijk kunnen zijn en bieden bij voorbaat hiervoor hun welgemeende excuses aan. Tegelijkertijd wordt iedereen die in het Monument een fout ontdekt uitgenodigd deze te melden, zodat de fout kunnen worden gecorrigeerd.

Ogenschijnlijke fouten

Er zijn ook ogenschijnlijke onvolkomenheden die niet kunnen worden opgelost. De rouwadvertenties en overige documenten kunnen data bevatten die afwijken van persoonsgegevens of de gezinssamenstelling in de linkerkolom. In beide gevallen gaat het om momentopnames die van elkaar kunnen verschillen. Hetzelfde geldt voor de gegevens die in de biografische aantekeningen zijn opgenomen. Die aantekeningen zijn gebaseerd op bronnen die een andere periode kunnen beschrijven dan de periode waarin de gemeentelijsten zijn opgesteld. Zo kan het voorkomen dat in de biografische aantekeningen wordt gemeld dat iemand ongehuwd was, als naaister werkte en in Deventer woonde, terwijl de gemeentelijsten vermelden dat diezelfde persoon getrouwd was, verkoopster was en in Amsterdam woonde. Beide sets gegevens zijn juist, voor zover ze een bepaalde periode betreffen. Juist uit deze discrepanties is veel op te maken over de levensloop van de personen die in het Monument zijn opgenomen en daarom is hier niet naar uniformering gestreefd.

Alle rechten voorbehouden