Begrip

Liro-kaart

Kaarten waarop de voorwerpen werden geadministreerd die joden moesten inleveren bij de Lippmann-Rosenthal bank.

De kaarten zijn na de oorlog gebruikt bij schadeclaims bij de Duitse regering. De dossiers die rondom deze claims zijn opgebouwd zijn vernietigd en daarmee ook de meeste Liro-kaarten. De ongeveer 3100 kaarten waarop geen claim kon worden gebaseerd zijn apart gehouden. Deze zijn in het gebouw van het Agentschap van het Ministerie van Financie├źn in de vergetelheid geraakt en daar in 1997 onbeheerd aangetroffen. De kaarten berusten nu bij het Nationaal Archief. De kaarten maken deel uit van het archief van de Raad voor het Rechtsherstel (toegang 2.09.48.01).

Voor inzage moet toestemming gevraagd worden bij het Nationaal Archief, Afdeling Onderzoek (Postbus 90510, 2509 LM Den Haag).

Alle rechten voorbehouden