Verhaal

Joods Jongenstehuis

Lijsst van bwoners Joods Jongenshuis

Samuel Jacob (Jonij) staat op een lijst met bewoners van het Joods Jongenstehuis in Armhem aan de Amsterdamscheweg 1. Als het huis half april 1943 wordt ontruimd wordt hij geregistreerd als voortvluchtig en duikt op een onbekende plaats onder. In een brief van de politie van 13 april 1943 wordt dpor de politiepresident te Arnhem zijn aanhouding verzocht. 

Hij wordt toch ontdekt en wordt naar Westerbork gedeporteerd en komt daar 4 november 1943 aan. Hij wordt in barak 67 geplaatst. Op 16 november gaat hij op transport naar Auschwitz.

Media bestand