Biografie

Het lot van Alexander van Tijn.

Alexander van Tijn, de oudste zoon van Izaak van Tijn en Saartje van Meer, was geboren op 19 Augustus 1902  in Den Haag. In 1905 verhuisde hij met zijn ouders naar Utrecht, waar hij later als kantoorbediende heeft gewerkt en vermoedelijk heeft hij ook - zonder succes -  een eigen bedrijf gehad, wat op 13 Maart 1929 bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank in Utrecht failliet verklaard werd.

Begin 1930 verhuisde hij vanuit Utrecht weer mee naar Amsterdam en in 1934 mee naar Hilversum, waar zijn vader in 1936 overleed. Zijn laatst bekende adres was weer in Utrecht, waar hij woonde in de Bolksbeekstraat 22a bis.  

Alexander van Tijn was ongehuwd, maar had een buitenechtelijk kind dat de oorlog heeft overleefd als een niet-joods kind. (Een toevoeging van een bezoeker van de website).

Op 30 April 1943 werd Alexander opgepakt en afgevoerd naar Westerbork en ondergebracht in barak 60. Op 4 Mei werd hij op transport gesteld naar Sobibor en bij aankomst aldaar op 7 Mei 1943 onmiddellijk in de gaskamers vermoord.

Bronnen o.a. het Gemeente archief Den Haag, geboorteakte 3830 Alexander van Tijn; het Stadsarchief Amsterdam, gezinskaart Izaak van Tijn; Het Utrechts Archief, gezinskaart van Izaak van Tijn; het archief van de Joodse Raad, registratiekaart van Alexander van Tijn en toevoegingen van bezoekers van de website.

Alle rechten voorbehouden