Aanvullende media

Afbeelding bij Mozes Casoetto

Door: J. Valk

Pasfoto van Mozes Casoetto, afkomstig uit het vreemdelingendossier gedateerd 30 maart 1928. Antwerps Archief, inventarisnr. 968#14761, afbeeldingsbestand 968#14761_001.