Verhaal

Briefkaart van Hanna Cohen- Fresco vanuit Westerbork 12-10-1942

Toelichting op verzoek voedselpakket ( telegram) en situatie in Westerbork daags voor transport naar Auschwitz

Bron Collectie Joods Historisch Museum document  D00 3633 

Alle rechten voorbehouden

Op 12 oktober 1942 verzendt de Joodse Raad op verzoek van Hanna een telegram aan de familie de Bruin in Wassenaar. Hanna vraagt om een voedselpakket en beschrijft de situatie. Uit de tekst blijkt dat zij schrijft namens het gezin en dat ook Isaäc Mozes Cohen zich op dat moment in Westerbork bevindt. Dit blijkt ook uit de kaarten van Hanna en de kinderen uit de Cartotheek van de Joodse Raad,  waarin staat aangegeven dat zij "met Isaäc Mozes Cohen zijn". 

Hanna schrijft de briefkaart op 12 oktober 1942 en spreekt over een "volgend transport op vrijdag". Op 16 oktober 1942 is zij met Greetje ( Gretha) en Jaap ( Jacob) afgevoerd naar Auschwitz en daar zijn zij op 19 oktober 1942 vermoord.

De tekst op de briefkaart:

Westerbork, 12-10 '42

Beste Toet, Mies en kinderen,

Het is er dus toch van gekomen dat wij weg moesten, waarschijnlijk hadden jullie het al van Cor gehoord. Op het ogenblik zijn wij nog in W en weten niet wanneer wij doorgaan. In ieder geval gaat er eerst vrijdag weer een transport weg. Het is hier erg vol ongeveer 16000 menschen terwijl het kamp op 4000 berekend is. Dus je begrijpt de rest. Ook het voedselvraagstuk is erg dringend. Vandaar ook het telegram. Daar mocht verder niets in staan. Dus kon ik niet nader telegraferen. Beste menschen, mijn hartelijke dank voor alles, met vele groeten van ons viertjes Annie Is. Greet Jaap

De briefkaart is verzonden aan de familie de Bruin, Wassenaar

Bron:  Bron Collectie Joods Historisch Museum document  D003633 

Alle rechten voorbehouden

Media bestand