Biografie

Over Eva Fuld, haar man Michel Bobbe en hun kinderen Benjamin en Louis Bobbe.

Eva Fuld was een dochter van Louis Fuld en Jeannetta de Winter. Zij was geboren op 8 Januari 1915 in Rotterdam en zij werkte als fabrieksarbeidster. Op 20 October 1937 trouwde zij in Rotterdam met de bonthandelaar Michel Bobbe, die op 16 November 1915 in Den Haag geboren was als zoon van Benjamin Bobbe en Mietje de Winter. Het echtpaar kreeg twee kinderen, t.w. Benjamin in Februari 1939 en Louis in Maart 1941.

Michel Bobbe kwam met zijn ouders, broers en zusters al in 1916 vanuit Den Haag naar Rotterdam, waar zij kwamen te wonen in de Helmersstraat 30b en na nog enkele verhuizingen woonde de familie Bobbe vanaf 21 Mei 1931 opnieuw in de Helmersstraat, nu op nr. 24b. Toen Michel zelf in 1937 in het huwelijk trad met Eva Fuld,  vonden zij op 27 October 1937 woonruimte op de Kruiskade 107a – een inwoning – maar op 25 Juni 1938 trokken zij weer naar de Helmersstraat, waar zij een woning op huisnummer 20b konden betrekken. Duidelijk is wel dat zij na het bombardement op Rotterdam na 14 Mei 1940 op enig moment in Den Haag terecht zijn gekomen: hun laatst bekende adres was daar Geleenstraat 88 1e etage.

Michel Bobbe werd begin October 1942 al opgepakt en afgevoerd naar Westerbork, waar hij tussen 3 en 5 October werd binnengebracht en op 16 October werd hij op transport gesteld naar Auschwitz. Bij binnenkomst kreeg hij het gevangenen- nummer 176677 en is daar tewerkgesteld maar niet bekend is waar en wat de aard van het “werk” is geweest.

Onderzoek van het Rode Kruis toont aan dat Michel Bobbe behoorde tot een grote groep gevangenen, die in de z.g.“eindperiode” met de z.g. “afvoer- en/of evacuatietransporten” naar het westen werden afgevoerd. Hij ging op 7 Februari 1945 op transport per trein van het Auschwitz complex naar Gross Rosen en van daar, hoogstwaarschijnlijk te voet, via Liegnietz, Goerlitz, Dresden, Chemnitz, Gern, Jena en Weimar naar Buchenwald. Op 10 Februari 1945 werd Michel Bobbe daar geregistreerd en kreeg daar gevangenennummer 125287; op 19 Februari werd Michel opgenomen in het kamphospitaal (Krankenbau) van Buchenwald, waar hij op 1 Maart 1945 ten gevolge van "hartzwakte en pleuritus" overleed.

Uit de gegevens van de registratiekaarten van de Joodse Raad van Eva Fuld en haar kinderen Benjamin en Louis Bobbe blijkt, dat beide kinderen op enig moment zijn ondergebracht in het Centraal Israelitisch Weeshuis in Leiden maar het is niet bekend wie hen daar naar toen heeft gebracht. Volgens notities op haar registratiekaart van de Joodse Raad blijkt dat hun moeder Eva al gelijk met hun vader Michel tussen 3 en 5 October 1942 in Westerbork is binnengebracht. De beide kinderen verbleven in het Joods Weeshuis in Leiden van 7 November 1942 tot 17 Maart 1943. Op die datum werd het Weeshuis door de Leidse politie op last van de bezetter ontruimd en zijn alle kinderen, waaronder Benjamin en Louis Bobbe afgevoerd naar Westerbork.

In Westerbork is overigens wél nog navraag gedaan waar de ouders van Benjamin Bobbe en zijn broertje Louis waren, mogelijk in het kader van een z.g. gezinshereniging. Aantekeningen op de registratiekaart van Benjamin geven echter aan, dat “vader Michel Bobbe” op 16 October 1942 op transport ging en “moeder Eva Fuld”op 3 October 1942 in Westerbork was aangekomen. De beide broertjes werden vervolgens op 4 Mei 1943 naar Sobibor gedeporteerd en ook zij werden bij aankomst aldaar op 7 Mei 1943 direct in de gaskamers vermoord.

Een 18-jarig ver achternichtje, genaamd Jetje Bobbe een dochter van Samuel Bobbe en Marianne Lens, werkte vanaf 1 April 1942 als dienstmeisje en hulp in de huishouding in het Joods Weeshuis in Leiden. Zij was “gesperrt wegens functie” door de Joodse Raad. Maar toen het Weeshuis op 17 Maart 1943 door de Leidse Politie in opdracht van de Duitsers werd leeggehaald, kwam zij op 19 Maart 1943 in Westerbork terecht en werd ingesloten in strafbarak 66. Op 23 Maart 1943 werd zij naar Sobibor gedeporteerd en bij aankomst aldaar op 26 Maart 1943 onmiddellijk vermoord in de gaskamers.

Eva Bobbe-Fuld blijkt op enig moment vanuit Westerbork naar het concentratiekamp Vught te zijn doorgestuurd, maar het is niet bekend wanneer dat was. Uit  de summiere notities op haar registratiekaart van de Joodse Raad is wél duidelijk dat zij op 7 Juni 1943 vanuit Vught weer in Westerbork terechtgekomen is. Eva Fuld is vermoedelijk “ingezet” als begeleidster bij het z.g. kindertransport, wat op 6/7 Juni 1943 uit Vught naar Westerbork vertrok en vanwaar verder op 8 Juni alle kinderen met hun ouders en begeleiders naar Sobibor werden gedeporteerd, in totaal 3017 personen, 613 mannen, 1350 vrouwen en 1051 kinderen tot en met 16 jaar, waaronder 119 kleuters, 123 peuters en 55 baby's. Bij aankomst op 11 Juni 1943 werd het gehele transport van meer dan 3000 mensen, waaronder ook Eva Bobbe-Fuld, vrijwel direct in de gaskamers vermoord.

Bronnen o.a. het Stadsarchief Rotterdam, gezinskaarten Louis Fuld, Benjamin Bobbe en Michel Bobbe; Gemeente Archief Den Haag, gezinskaart Benjamin Bobbe, de overlijdensakte B36 voor Michel Bobbe d.d. 6 Januari 1949; het archief van de Joodse Raad, registratiekaarten van Eva Bobbe-Fuld, Michel Bobbe, Benjamin Bobbe, Louis Bobbe en Jetje Bobbe; ITS Arolson archieven/registratie Buchenwald Michel Bobbe en overlijden Michel Bobbe; Rode Kruis publicatie uit 1952/afvoer- en evacuatietransporten vanuit het Auschwitzcomplex en de wikipedia websites kindertransporten kamp Vught en jodentransporten vanuit Nederland.nl en toevoegingen van bezoekers van de website, o.a. van Aline Pennewaard.

Alle rechten voorbehouden