Oproep

Herdenkingspagina voor Jonathan Heiman Zinger en Aaltje Zinger-Barmes

in het boek Tafereelen uit het Oud-Joodsche Familieleven door Prof. M. Oppenheim

Tafereelen uit het Oud-Joodsche Familieleven door Prof. M. Oppenheim

met daarin

Herdenkingspagina voor Jonathan Heiman Zinger en Aaltje Zinger Barmes

Aangeboden: het boek Tafereelen uit het Oud-Joodsche Familieleven door Prof. M. Oppenheim. Voorin zit een herdenkingspagina voor Jonathan Heiman Zinger en Aaltje Zinger-Barmes. 

Wie wil dit boek graag toevoegen aan de familieverzameling? Neem contact met me op via JM!

 

hartelijke groet,

Denise Citroen

Media bestand