Verhaal

Echtpaar Nathan de Vries - Sophie de Vries-de Jong

Door: carla

Nathan de Vries vestigde zich op 27-05-1935 in Nijmegen, komende vanuit Haarlem. Hij was gehuwd met Sophie de Jong. Zij kregen twee kinderen die de oorlog hebben overleefd.

Nathan vertrok op 06-03-1943 naar Amsterdam, nadat hij door een jodenjager van de Nijmeegse politie, Jacob de Ruiter, gepakt was omdat hij op een zondagmiddag op een paaltje naar een voetbalwedstrijd zat te kijken, hetgeen aan joden verboden was. Vervolgens - waarschijnlijk met transport 82 op 11 januari '44 uit Westerbork - werd hij gedeporteerd naar Bergen-Belsen. In april 1945 werden 2500 joden bij de nadering van het Britse leger op de trein gezet naar Theresienstadt. Dat concentratiekamp werd nooit bereikt, omdat vanuit het oosten de Russen naderden. De trein raakte zoek en bleef staan voor een vernielde spoorbrug. De Russen vonden de trein op 23 april 1945 en sleepten die terug naar het 700 inwoners tellende stadje Tröbitz. Tweeduizend joden waren nog in leven. De in de trein heersende typhusepidemie kostte in de volgende weken nog enkele honderden joden en enkele tientallen inwoners van Tröbitz het leven. Ook Nathan de Vries en zijn vrouw Sophie de Vries-de Jong stierven in Tröbitz.

 

www.oorlogsdodennijmegen.nl