Verhaal

Israël van Vliet

Door: carla

Israël was een zoon van Jacob van Vliet en Bilha-Betje Querido. Hij was getrouwd met Ernestine De Corte ; dit huwelijk werd ontbonden in 1931. In 1934 hertrouwde hij met Hendrika van Benthem.  Uit het eerste huwelijk  had hij een dochter, Agnes, die in februari 1943 is overleden. Omstandigheden zijn onbekend. 

Hij is in juni 1939 in NIjmegen komen wonen aan de Ubbergseveldweg 60.  Op 13 september 1941 staat op zijn persoonskaart enkel nog een postbusnummer vermeld. Dit zou erop kunnen wijzen dat hij was ondergedoken. 

In januari 1943 is in het Joods Weekblad een advertentie geplaatst over zijn overlijden; het adres Ubbergseveldweg wordt daarbij vermeld.

Volgens zijn echtgenote waren zij gemengd gehuwd.

P.C. Versloot Commissaris van Politie te Nijmegen is later in dit huis ingetrokken. 

 

www.oorlogsdodennijmegen.nl