Begrip

Calmeyer

Dr Hans Calmeyer was een duitse jurist die tijdens de bezetting werkzaam was binnen het bezettingsbestuur.

Als het hoofd van Abteilung Innere Verwaltung (Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz) werd Hans Calmeyer betrokken bij de jodenvervolging. De verplichte aanmelding van iedereen van ‘van joodsche bloede’ werd door hem gecoördineerd. Ook besliste hij in gevallen waarin getwijfeld werd over de (joodse) afstamming en – in het verlengde daarvan - de wijze van registratie. Nogal wat als joods geregistreerde personen hebben getracht de vervolging te ontkomen door de juistheid van de registratiewijze te betwisten. Zij dienden bij Calmeyer een verzoekschrift in tot wijziging daarvan. Calmeyer willigde verzoeken in, ook als deze op valse documenten waren gebaseerd, maar heeft ook een flink aantal verzoeken afgewezen.

Alle rechten voorbehouden