Begrip

Böhmcker

Dr Hans Böhmcker was vertegenwoordiger van Reichskommisar Seyss-Inquart voor Amsterdam.

Böhmcker was een overtuigd nationaal-socialist. Hij kreeg in september 1941 de bevoegdheid om supervisie te houden op de joodse bevolking in heel Nederland. Hij gaf onder meer opdracht tot de oprichting van de Joodse Raad.

Alle rechten voorbehouden