Begrip

Berg-stichting

De Berg-stichting is in 1909 opgericht als opvanghuis voor joodse kinderen waarvan de ouders uit de ouderlijke macht waren ontzet of overleden waren.

De vermogende mode-ontwerper Albert (Sally) Berg doneerde hiervoor een terrein met onderkomens in Laren. Het complex bezat een eigen synagoge. In 1940 waren 106 jongens en meisjes tussen 4 en 21 jaar ondergebracht bij de Berg-stichting. Begin 1943 is de stichting in haar geheel overgebracht naar het Rapenburg 92-96 in Amsterdam. De niet joodse directeur Reitsema heeft zijn pupillen en personeel zo veel mogelijk trachten te beschermen. Door middel van onderduik of niet-joodverklaringen (zie: Calmeyer) hebben zo’n 70 inwonenden de oorlog overleefd.

Alle rechten voorbehouden