Verhaal

Joseph Gosschalk

In een brief van 15 maart 1943 aan de secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, pleitte de Nederlandsche Voetbalbond (NVB) ervoor een aantal Joden die zich verdienstelijk hadden gemaakt voor de voetbalsport, in geval van deportatie over te brengen naar het kamp te Barneveld. Een van de voorgedragen personen was Joseph Gosschalk, die onder meer verschillende bestuursfuncties in de sportwereld had vervuld en veel jonge scheidsrechters had opgeleid. De brief van de NVB staat afgebeeld in onderstaand boek.
René Kok en Erik Somers (samenst. en red.), Nederland en de Tweede Wereldoorlog, deel 2 (Zwolle 2005) 17.