Verhaal

Simon de Vries was een strafgeval

Mededeling op de voorpagina van De Leidsche Courant van 9 maart 1942

Op de voorpagina van De Leidsche Courant van 9 maart 1942 staat een bericht over de bestraffing van vier personen, die de bepalingen inzake de verplichte aanmelding van metalen hadden overtreden. De vier personen zullen naar een concentratiekamp worden gestuurd als afschrikwekkend voorbeeld. Eén van hen was Simon de V. 'Joodsch vertegenwoordiger van een verzekeringsmaatschappij te Deventer'.